Thông cống nghẹt quận 1 bảo hành 5 NĂM, TRIỆT ĐỂ 99.9%